Nástroj pro obchodní zástupce, řešení pro firmu

VisionPort CRM je mobilní řešení, se kterým mají uživatelé možnost automatizovat jednotlivé úlohy, obchodní manažeři na druhé straně mohou získat detailních informace o tom, kde daný mobilní obchodník byl, jaké činnosti na určitém místě vykonal.
Data se tak stávají cenným zdrojem informací pro taktické a jiné strategické rozhodování společnosti.

Přínosy řešení

 • Kvalitní data v jednotném formátu se pořizují přímo v terénu.
 • Snadné řízení a vyhodnocení efektivity obchodních zástupců.
 • Informovanost managementu o obchodních aktivitách.
 • Záznam navštívených míst pomocí satelitního systému GPS.
 • Snížení pracnosti reportování nadřízeným.
 • Činnosti jednotlivých obchodních zástupců jsou procesně přesně dané a měřené.
 • Přehled o činnosti obchodních zástupců bezprostředně po jejich skončení bez nutnosti dodatečného zápisu, ručního reportování.
 • Evidence aktivit na jednom místě.
 • Zvýšení prestiže.
 • Větší flexibilita.
Obchodní aktivity se u většiny firem realizují pomocí obchodních zástupců. Obchodní zástupci většinu svého pracovního času tráví mimo kancelář a bez přístupu k počítači. Často tak postrádají přístup k online datům z firemních informačních systémů. Přesto tito pracovníci de facto určují kvalitu CRM systémů.
Především přesnost a pravdivost uložených dat hraje klíčovou roli v celém systému od plánování po analýzy a reporty. Jsou-li data vložená do informačního systému odpovídající potřebám firmy, teprve tehdy může být rozhodování managementu efektní a správné.
Může-li prodejce, nebo jakýkoliv terénní pracovník, přímo na místě zaznamenat požadovaná data, zajistí tak jejich včasné a bezproblémové předání do informačního systému podniku k dalšímu zpracování. Stejně tak je velmi důležitý tok informací opačným směre
I terénní pracovník, v případě, že má k dispozici aktuální informace o zákazníkovi, jeho chování v minulosti, o cenách, konkurenčních nabídkách, slevách či mimořádných akcích, může vést mnohem efektivněji obchodní jednání a dosahovat tím lepších výsledků.

Vlastnosti systému

 • Frontend – mobilní řešení na platformě Android.
 • Backend – zobrazení denní aktivity přes webové rozhraní.
 • Automatický záznam denní aktivity.
 • Záznam trasy a navštívených míst pomocí satelitního systému GPS.
 • Multijazyčnost.
 • On-line přístup k důležitým informacím.
 • Off-line režim - klíčové činnosti zaznamenávaný nezávisle na připojení.
 

Kontakt:

Ing. Michal Kaštil
e-mail: michal.kastil@visionport.cz
phone: 601 592 187